top of page

Pedagogisch Beleid

Kinderopvang Blije-Voetjes biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, in de vorm van dagopvang, en voor de BSO (buitenschoolse opvang) ,VSO (voorschoolse opvang) en vakantie opvang. Kinderopvang is meer dan alleen “ gezellig bezig zijn met kinderen” en hebben wij naast de ouders een opvoedingsverantwoordelijkheid. In dit plan zullen wij aangeven waarin wij dit pedagogisch handelen vorm geven. Ons doel “het scheppen van een omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, zodat de kinderen zich vanuit een vertrouwde basis kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor anderen” Wij staan als kinderopvang voor de natuur en buitenspelen, daarom gaan wij bij elk weer type naar buiten, gaan we spelen of wandelen we buiten of we gaan erop uit in de bakfiets.

Het is enorm belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij Kinderopvang Blije-Voetjes. De basis hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving binnen onze kinderopvang. Hierbij speelt de afstemming op de situatie thuis een belangrijke rol. Het is voor ouders daarom van belang om te weten wat er binnen Kinderopvang Blije-Voetjes gebeurt en waarom dat gebeurt. Na de uitwerking van onze werkwijze ten aanzien van bovenstaande onderwerpen volgt een beschrijving van de verschillende ontwikkelingsaspecten, gebaseerd op de pedagogische basisbehoeften. Ten eerste onze visie op de groei naar zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. Daarop volgend geven we een benadering ten aanzien van de sociale, emotionele, cognitieve en communicatieve en motorische en creatieve ontwikkelingsaspecten binnen het groepsleven bij Kinderopvang Blije-Voetjes. De beleidsplannen worden getoetst door de GGD.

Omdat wij opvang bieden aan 2 verschillende doelgroepen hebben wij ook 2 beleidsplannen opgesteld.

Wilt u deze inzien? Deze liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

bottom of page