top of page

Welkom op de website van Kinderopvang Blije - Voetjes

Kinderopvang Blije-Voetjes is een organisatie die kleinschalige en professionele opvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Kinderopvang Blije-Voetjes bevindt zich in het Multi Functionele Centrum de Horst te Sibculo binnen de gemeente Hardenberg. 

Bij kinderopvang Blije-Voetjes krijgen alle kinderen de ruimte om te zijn wie ze zijn. Hoe mooi is het om kinderen een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. Kinderopvang Blije-Voetjes streeft ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het einde van de dag weer opgewekt naar huis gaan.

Wij hebben als uitgangspunt kwaliteit in de kinderopvang. Door te werken met vaste gezichten en vaste breng en haal tijden op de groep creëren wij een vertrouwd klimaat voor de kinderen. Op de groep is er optimale aandacht voor het kind, met spelbegeleiding en voldoende toezicht om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Bovendien blijft er voldoende tijd over om met de ouder(s)/verzorger(s) informatie te kunnen uitwisselen. 

Een passend activiteiten aanbod is voor ons erg belangrijk. Dit bieden wij door met het educatieve programma Uk en Puk te werken voor de jongste kinderen en maken wij gebruik van het activiteiten programma Doenkids voor de oudere leeftijdsgroepen. 

Kinderopvang Blije-Voetjes werkt met 3 verschillende groepen namelijk:

Groep Ukke-Puk

Dagopvang (KDV) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met een maximale groepsgrote van 16 kinderen per dag.

Groep Dol-Fijn

Peuteropvang (PO) voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met een maximale groepsgrote van 16 kinderen per dag. De peuteropvang uren kunt u uitbreiden met verlengde opvang.

Groep Happy-Feet

Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met een maximale groepsgrote van 20 kinderen per dag.

De kinderen zijn de hele dag onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers. 

De kinderen zijn de hele dag onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers. 

bottom of page