top of page

VVE programma Uk en Puk

Uk & Puk laat baby's, dreumesen en peuters actief spelen, ontdekken en groeien. Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang, met kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren het actief spelen en ontdekken, waardoor baby's, dreumesen en peuters op een heel natuurlijke wijze nieuwe vaardigheden opdoen en zich breed kunnen ontwikkelen.

Didactiek

Van een pasgeboren baby die totaal afhankelijk is van anderen,

tot een 4-jarige kleuter die trots aan zijn eerste schooldag begint. Kinderen van 0 tot 4 jaar maken een gigantische ontwikkeling door.

Ze leren tijgeren, kruipen, lopen, fietsen. brabbelen, praten, zingen. spelen, nadoen, delen en niet te vergeten: ze willen steeds meer zélf doen.

Uk & Puk geeft kinderen de ruimte en vrijheid om spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zélf op onderzoek uit te gaan. Door actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.

Actief spelen en ontdekken

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor de kinderopvang, met jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze. Want bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om actief spelen en ontdekken.

Ontwikkelingslijnen

Het totaalprogramma van Uk & Puk werkt aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geeft de eerste rekenprikkels.

Spraak- en taalvaardigheid.

De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door 'doen' echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorlees activiteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotorisch fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.

Eerste rekenprikkels.

De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.

Brede ontwikkeling

Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. Door 0 tot 4-jarigen de ruimte, vrijheid en het vertrouwen te geven om zélf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Spelen, ontdekken, en groeien...

Opbouw

Baby's, dreumesen en peuters hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders waarbinnen ze op een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk & Puk biedt een flexibele, heldere en compacte aanpak. Fijn voor kinderen, handig voor pedagogisch medewerkers.

Thema's

Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 10 aansprekende thema's. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Dit zijn de thema's van Uk & Puk:

 • Welkom Puk!
 • Knuffels
 • Hatsjoe!
 • Ik en mijn familie
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Regen
 • Dit ben ik!
 • Eet smakelijk!
 • Reuzen en kabouters
 • Oef, wat warm!
 • Extra thema:
 • Ik ga naar de basisschool

Activiteiten

Ieder thema bevat 12 activiteiten:

 • 3 activiteiten voor de hele groep
 • 7 activiteiten voor groepjes van maximaal 3 kinderen
 • 2 activiteiten om individueel te doen.

De duur van een activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de groep.

Over de activiteiten:

 • Alle activiteiten zijn uitgewerkt per leeftijdscategorie: baby, dreumes en peuter.
 • Bij elke leeftijdscategorie staat vermeld wat de kinderen doen, aan welke leerdoelen ze werken.
 • Krijg je telkens een actieve woordenlijst.
 • Elke activiteit verloopt volgens een vast stramien: introductie, kern, uitbreiding en afsluiting.
 • Kinderen worden begeleid in een grote groep, kleine groepjes of individueel.
 • De activiteiten geven volop mogelijkheden voor zowel verticale als horizontale groepen.

Differentiatie

Uk & Puk biedt een totaalprogramma voor baby's (0 tot 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) en peuters (2,5 tot 4 jaar). Omdat het verschil tussen baby’s en dreumesen natuurlijk groot is, zijn er voor elke leeftijdscategorie activiteiten, doelen en aanwijzingen op maat ontwikkeld. Hierdoor kun je zowel met horizontale als verticale groepen werken.

Het biedt kinderen

 • Emotionele ondersteuning
 • Informatie en uitleg
 • Structuur en grenzen

Al deze vaardigheden zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Uk & Puk helpt op elk punt met concrete aanwijzingen. 

bottom of page