KDV

Peuteropvang

BSO - VSO

Vakantie opvang

KDV - BSO


Maandag t/m Vrijdag
06:30 uur - 18:30 uur

Schoolstraat 4 - 7693 PH - Sibculo
Tel. 0523-241223 - [email protected]nl


De oudercommissie

Wij zijn de Oudercommissie van Kinderopvang Blije-Voetjes.

Dit betekent dat wij als Oudercommissie direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind behartigen en u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk vertegenwoordigen. 

Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouder(s)/verzorger(s) met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij dan ook de kwaliteit van het uitvoerend werk op de locatie te bewaken, en namens ouder(s)/verzorger(s) invloed uit te oefenen op het beleid van de kinderopvang en de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) te bevorderen en eveneens de belangen te behartigen van de kinderopvang en directie.


De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal 2 leden              


Als ouder(s)/verzorger(s) bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen bij een van onze vergadering.

U kunt u opgeven via de mail: [email protected]


De oudercommissie vraagt u een vrijwillige bijdrage te leveren voor het organiseren van minimaal 1 activiteit per jaar. 

De vrijwillige ouder bijdrage bedraagt € 10, - per kind per jaar, voor het 2e en 3e kind betaald u minder namelijk € 5,- per kind. 

Vanaf het 4e kind, hoeft er geen bijdrage meer betaald te worden.


Wij zullen de dag van de leidsters vieren. Een gezellige gelegenheid om ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten en de kinderen met elkaar te zien spelen.

Over de datum en de invulling van deze dag houden wij u op de hoogte middels brieven/emails.


Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor in de oudercommissie. 

Vindt u het belangrijk om uw stem namens de ouder(s)/verzorger(s) en kinderen te laten horen 

en vind u het leuk om tenminste 4 keer per jaar met een aantal ouder(s)/verzorger(s) te praten, 

vergaderen en te lachen, dan kunt u zich aanmelden via de mail.

Hebt u vragen aan de oudercommissie, zin om in de oudercommissie te gaan of ideeën en suggesties 

voor de oudercommissie horen wij dit graag van u.


Met vriendelijke groet,

De Oudercommissie


Vergaderdata voor 2018 :