top of page

Kwaliteit 

Kinderopvang Blije - Voetjes is een dienstverlenende organisatie. Wij realiseren een toegankelijk aanbod van kinderopvang die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang hieraan stelt. Kwaliteit en Veiligheid zijn naast het Plezier en Welzijn van het kind, de kern van de opvang binnen Blije - Voetjes.

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd.

Onze kwaliteitsmedewerkster is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. Jaarlijks wordt voor elke groep een risico-inventarisatie gemaakt en de hierop gebaseerde plannen van aanpak geëvalueerd op alle groepen en waar nodig bijgesteld.

bottom of page