KDV

Peuteropvang

BSO - VSO

Vakantie opvang

KDV - BSO


Maandag t/m Vrijdag
06:30 uur - 18:30 uur

Schoolstraat 4 - 7693 PH - Sibculo
Tel. 0523-241223 - [email protected]nl

Kwaliteit binnen Blije - Voetjes


Kinderopvang Blije - Voetjes is een dienstverlenende organisatie. Wij realiseren een toegankelijk aanbod van kinderopvang die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang hieraan stelt. Kwaliteit en Veiligheid zijn naast het Plezier en Welzijn van het kind, de kern van de opvang binnen Blije - Voetjes.

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd.


Onze kwaliteitsmedewerkster is verantwoordelijk  voor het kwaliteitsbeleid. Jaarlijks wordt voor elke groep een risico-inventarisatie gemaakt en de hierop gebaseerde plannen van aanpak geĆ«valueerd op alle groepen en waar nodig bijgesteld.