top of page

Inschrijving

U kunt uw kind al bij ons laten inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap. Dit kan door een melding te maken bij de kinderopvang. Dit kan door middel van het onderstaande formulier in te vullen, een telefoontje, e-mail of u brengt een bezoek aan het kinderdagverblijf om een afspraak te plannen.

Vervolgens zal er dan met u een kennismaking worden gepland, waarin het een en ander aan u kan worden uitgelegd over de kinderopvang.

Voorwaarden

Aan deze aanmelding zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van de aanvraag sturen wij u een aanmeld bevestiging. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de plaatsingsmogelijkheden en maken een aanbieding voor u. Na acceptatie van de aanbieding geldt bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opvang een opzegtermijn van 1 maand.

Nog een kind aanmelden?

Maakt u reeds gebruik van de opvang en wilt u nog een kindje aanmelden? Neem dan contact met ons op. In dit geval is het niet nodig om opnieuw een aanmeldformulier in te vullen.Burgerservicenummer

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders/verzorgers te vragen naar hun burgerservicenummer en dat van hun kinderen.

bottom of page