KDV

Peuteropvang

BSO - VSO

Vakantie opvang

KDV - BSO


Maandag t/m Vrijdag
06:30 uur - 18:30 uur

Schoolstraat 4 - 7693 PH - Sibculo
Tel. 0523-241223 - [email protected]nl

Tarieven kinderopvang

Uurtarief 2019
 KDV
 € 8,02
 Peuteropvang
  € 8,02
 BSO
 € 6,89
 Vakantie Opvang
 € 6,89

As u gebruik maakt van onze kinderopvang, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Als u de  kinderopvangtoeslag wilt aanvragen heeft u een registratienummer nodig. Zonder registratienummer is het niet mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Door de kinderopvangtoeslag betaal je als ouder een groot deel van de kosten voor kinderopvang niet alleen. 
De LRKP-registratienummers vind je hieronder:

KDV: 203593455

Peuteropvang: 203593455

BSO: 236138066


Betaling

De betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso. U ontvangt uw factuur rond de 20ste van de maand en het bedrag wordt omstreeks de 24ste van de maand van uw rekening afgeschreven. 

Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat Kinderopvang Blije - Voetjes gesloten is. 


Aanpassing en of opzegging

Kinderopvang Blije - Voetjes hanteert een opzegtermijn van een 1 maand. Een aanpassing en/of opzegging moet schriftelijk vóór de eerste van de maand aan ons bekend gemaakt te worden.

Kinderopvang Blije - Voetjes is aangesloten bij de brancheorganisatie kinderopvang en hanteert de algemene voorwaarden.