top of page

Tarieven

De opvang van uw kind, dat kost natuurlijk wat. Maar hoeveel precies?

Welke diensten zitten bij de prijs inbegrepen en waar moet u zelf nog voor zorgen.

Wellicht heeft u weleens van de kinderopvangtoeslag gehoord, maar wat houdt dat nu eigenlijk in.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u heel wat vragen heeft omtrent de prijs die u voor de kinderopvang betaalt. Daarom doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over de tarieven die wij voor de opvang hanteren. Hieronder vindt u per product een prijzenoverzicht.

Let erop dat de genoemde prijzen bruto-tarieven zijn. De bruto-prijs komt vaak niet overeen met wat u voor de kinderdagopvang betaalt: de netto-prijs. Dit komt door de kinderopvangtoeslag, een toeslag van de Belastingdienst om de wekende ouder(s)/verzorger(s) tegemoet te komen in de kosten voor de opvang van hun kinderen. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunnen de kosten een stuk lager uitvallen dan in het prijsoverzicht vermeld staat.

Benieuwd naar of u recht op kinderopvangtoeslag heeft en, zo ja, hoeveel u dan zou ontvangen dan kunt u bij de belastingdienst een proefberekening maken.

Heeft u vragen over de onze tarieven voor de kinderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag of is iets anders omtrent onze prijzen niet duidelijk? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen via email; info@blije-voetjes.nl, of door te bellen naar 0523-241223.

Uurtarief 2021

Wanneer u de kinderopvangtoeslag wilt aanvragen heeft u een registratienummer nodig.

Zonder dit registratienummer is het niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

De LRKP-registratienummers vind u hieronder:

KDV: 203593455

Peuteropvang: 203593455

BSO: 236138066

Betaling

De betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso. U ontvangt uw factuur rond de 20ste van de maand en het bedrag wordt omstreeks de 24ste van de maand van uw rekening afgeschreven. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind(eren) en op de dagen dat Kinderopvang Blije-Voetjes gesloten is. 

Aanpassing en/of opzegging

Kinderopvang Blije-Voetjes hanteert een opzegtermijn van een 1 maand, met in achtneming van de eerste dag van de daaropvolgende maand. Aanpassing en/of opzegging dienen schriftelijk vóór de eerste van de maand aan ons bekend gemaakt te worden.

Kinderopvang Blije-Voetjes is aangesloten bij de brancheorganisatie kinderopvang en hanteert de
algemene voorwaarden.

bottom of page